Dit zijn wij

Kans & Kleur is een samenwerkingsstichting van katholieke, openbare en interconfessionele scholen. De verbinding maakt ons sterk. We leren van elkaar, houden elkaar scherp en hebben samen plezier. Met elkaar kunnen onze scholen meer betekenen voor de kinderen uit de gemeente Wijchen dan alleen. We geven elk kind een eigen kans en elke school heeft haar eigen kleur!

Onze bedoeling

We leren kinderen ontdekken wie ze zijn. En wat zij voor de wereld om hen heen kunnen en willen betekenen.

Onze organisatie

Wij zijn een samenwerkingsstichting. We helpen, faciliteren en ondersteunen elkaar bij het vormgeven van wereldwijs onderwijs. Dat is onderwijs met aandacht voor het leren kennen en begrijpen van de wereld om ons heen.

Onze werkwijze

  • We werken vanuit vertrouwen.
  • We zijn mensgericht, waarderen elkaar en zijn trots op wat iedereen kan.
  • We werken analytisch en onderzoekend.
  • We richten onze blik naar buiten en laten de wereld binnen.

Onze waarden

  • Verbinding
  • Ontwikkeling
  • Scherpzinnigheid

Waardenposter