ANBI

Kans & Kleur is een onderwijsorganisatie met een ANBI-status.

Naam van de instelling Samenwerkingsstichting Kans & Kleur
Kamer-van-Koophandelnummer 41056036
Fiscaalnummer 00.29.07.264
Contactgegevens Stationsplein 1
6602 BN Wijchen
Telefoonnummer 024 64 87 890
Doelstelling Verzorgen van primair onderwijs in de gemeente Wijchen
Beleidsplan Strategisch Beleidsplan 2023-2027
Raad van Toezicht
·        Voorzitter Dhr. drs. G.B. van der Vlies
·        Vicevoorzitter Dhr. Mr. F. van Rhoon
·        Lid Dhr. N.J. Gerritsma MSc.
·        Lid Mevr. drs. H. Koster
·        Lid Mevr. dr. M.C. Gremmen
College van Bestuur Dhr. R. Bos

 

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur ontvangen een beloning op basis van de Wet Normering Topinkomens primair onderwijs. Kans & Kleur licht de jaarbedragen toe in het Bestuursverslag . De medewerkers van Kans & Kleur ontvangen een beloning op basis van de geldende cao primair onderwijs.