ANBI

Kans & Kleur is een onderwijsorganisatie met een ANBI-status.

Naam van de instelling Samenwerkingsstichting Kans & Kleur
Kamer-van-Koophandelnummer 410056036
Fiscaalnummer 00.29.07.264
Contactgegevens Postbus 5
6600 AA Wijchen
Telefoonnummer 024 64 87 890
Doelstelling Verzorgen van primair onderwijs in de gemeente Wijchen
Beleidsplan Kans & Kleur, eigentijds en passend
Raad van Toezicht
·        Voorzitter Mr. drs. ing. M. van Vliet
·        Vicevoorzitter G.J. Gasseling
·        Lid Mw. dr. D.J.M. Majoor
·        Lid Mr. F. van Rhoon
·        Lid Mw. drs. K. Vogel-Kiesling
College van Bestuur Mw. drs. H.G. Biemond

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur ontvangen een beloning op basis van de Wet Normering Topinkomens primair onderwijs. Kans & Kleur licht de jaarbedragen toe in het bestuursverslag met jaarrekening,

Bestuursverslag 2017 – Van Ree Accountants

Financieel jaarverslag 2017 – Van Ree Accountants

De medewerkers van Kans & Kleur ontvangen een beloning op basis van de geldende cao primair onderwijs.