ANBI

Kans & Kleur is een onderwijsorganisatie met een ANBI-status.

Naam van de instellingSamenwerkingsstichting Kans & Kleur
Kamer-van-Koophandelnummer41056036
Fiscaalnummer00.29.07.264
ContactgegevensPostbus 5
 6600 AA Wijchen
Telefoonnummer024 64 87 890
DoelstellingVerzorgen van primair onderwijs in de gemeente Wijchen
BeleidsplanKans & Kleur, eigentijds en passend
Raad van Toezicht 
·        VoorzitterDhr. drs. G.B. van der Vlies
·        VicevoorzitterMw. dr. D.J.M. Majoor
·        LidDhr. N.J. Gerritsma MSc.
·        LidDhr. Mr. F. van Rhoon
·        LidMw. drs. K. Vogel-Kiesling
College van BestuurDhr. R. Bos

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur ontvangen een beloning op basis van de Wet Normering Topinkomens primair onderwijs. Kans & Kleur licht de jaarbedragen toe in het bestuursverslag met jaarrekening. De medewerkers van Kans & Kleur ontvangen een beloning op basis van de geldende cao primair onderwijs.