Organisatie

College van Bestuur

  • mevrouw H.G. Biemond

Medewerkers bestuurskantoor

  • mevrouw B.H.J.W. van Diesen (concerncontroller)
  • mevrouw C.M. van Hezewijk (bestuursondersteuner)
  • mevrouw R.H.A.G. Sommerdijk (HRM-functionaris)
  • mevrouw C.G. de Winkel (administratief medewerker HRM)

Raad van Toezicht

  • de heer M. van Vliet (voorzitter)
  • de heer G. Gasseling (vicevoorzitter)
  • mevrouw D. Majoor
  • de heer F. van Rhoon
  • mevrouw K. Vogel-Kiesling