Besturingsfilosofie

Onze besturingsfilosofie geeft aan hoe wij onze organisatie aansturen om onze doelen te behalen. De filosofie stelt kaders en geeft richting op het gebied van sturing, mens & cultuur en organisatie & processen.

Sturing

Bij Kans & Kleur geven we in een coachende stijl sturing vanuit onze 3 r’en: richting, ruimte en ruggensteun. We leggen actief verantwoording af. Directeuren zijn verantwoordelijk voor hun eigen school en zijn samen met de staf verantwoordelijk voor de samenwerkingsstichting.

Mens & cultuur

Bij het aansturen van de organisatie is het Rijnlands denken onze inspiratiebron. Dit is gericht op samenwerking, vakmanschap en de lange termijn. We nemen beslissingen in overleg, vertrouwen op de expertise van onze professionals en besteden aandacht aan effectiviteit en tegelijkertijd aan kwaliteit, duurzaamheid en werkplezier.

Organisatie & processen

Het onderwijs is het uitgangspunt bij het inrichten van onze organisatie en processen. Onze organisatie is plat, de lijnen zijn kort en verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk. We werken in professionele teams, benutten elkaars kennis en kunde en werken planmatig.

Onze 4 ontwikkelthema’s

We hebben onze strategische doelen voor de komende periode onderverdeeld in 4 thema’s: Onderwijs, Personeel, Organisatie en Bedrijfsvoering. Voor elk ontwikkelthema hebben we een beleidscommissie samengesteld bestaande uit een staflid en schooldirecteuren.

  • Onderwijs: Wij willen voor alle kinderen in de gemeente Wijchen het best mogelijke onderwijs verzorgen.
  • Personeel: Voor goed onderwijs hebben we goed personeel nodig dat zich elke dag vol passie en plezier inzet om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren en te begeleiden.
  • Organisatie: Om optimaal te functioneren is het essentieel dat we als stichting goed georganiseerd zijn.
  • Bedrijfsvoering: Voor duurzaam succes zijn voldoende financiële middelen en goede faciliteiten van cruciaal belang.

Lees hierover meer in ons Strategisch Beleidsplan 2023-2027