Publieke verantwoording

Wij communiceren open met ouders, leerlingen en samenwerkingspartners . We vinden dat ouders, samenwerkingspartners en de samenleving van Wijchen het recht hebben te weten hoe Kans & Kleur het doet op allerlei verschillende gebieden. We willen ons werk legitimeren. Daarom leggen we publiek verantwoording af.

De scholen verantwoorden zich jaarlijks over de schoolresultaten  door een schooljaarverslag en via scholen op de kaart.

Op Kans & Kleurniveau leggen wij jaarlijks verantwoording af over onze resultaten door de onderwijsrapportage en het bestuursverslag met jaarrekening op deze website te plaatsen.

Beleidsplannen

Rapportages